Защо е важно нивото на рН в почвата?

Преди да започнем със засаждането на растенията, които сме решили да отглежаме, трябва да разберем с какъв терен разполагаме, какви са ни почвите, изложението и на последно място, но с най-голямо значение е направата на почвен анализ. От почвения анализ един от най-важните показатели за нас е рН на почвата.

Чрез рН показателя на почвата се установява нейната киселинност. Скалата, в която варира рН, е от 0 до 14, като в диапазона 1 – 6 е физиологично кисела, от 8 до 14 - физиологично алкална, а при 7 е неутрална. Раздробено на числените единици почвите могат да се разделят в следните групи:

- Силно кисели: 3 – 4;

- Средно кисели: 4 – 5;

- Слабо кисели: 5 – 6;

- Неутрални: 7 – 8;

- Алкални: 8<;

рН стойността на почвата влияе косвено върху развитието на растенията. Ако почвата е кисела, растенията не могат да усвояват магнезий, калций, защото тези елементи стават недостъпни за усвояване от растенията. Друг пример за това е блокирането на желязото при алкални почви. Много често при изразен недостиг на някои елемети по листа на растението, хората си казват, че трябва да го добавят по формата на някакъв тор и не се замислят, че може причината за недостига да е почвената среда, която няма необходимото рН за усвояването му от растението. Създадени са таблици, в които е описано при какво рН основните хранителни елементи за растението са достъпни.

 Съветът на агронома: pH на почвата се определя от много фактори: нейния състав, количеството на валежите и употребата с минерлни торове. Повечето растения, които се култивират, се развиват добре при слабо кисели почви с рН около 6.5, но има и растения, като боровинката, рододендрона и др., които изскват кисели почви с рН 4 – 5. Други растения, като бадема, розата и лавандулата, изискват алкална почва.

Регулиране на рН

Регулирането на рН става с използването на вар, ако искаме да го повишим, и с със сяра, ако искаме да го понижим. Преди да пристъпим към корекцията му, трябва да знаем точно каква е стойстта му в момента и да решим на каква стойност желаем да го направим. Преди всичко трябва да се съобразим с изискванията на културата, която ще отглеждаме. Следващият момент, преди да пристъпим към корекцията на рН, е да разберем механичния състав на почвата: глина, пясък, др. Това е много важно, защото различните по механичен състав почви изискват различни количества материал за изменението му, независимо дали ще го понижаваме или повишаваме.

За промяната на рН огромно влияние оказва поливната вода и поливния разтвор, ако се извършва фертигация на поливните полета.

рН на почвата трябва непрекъснато да се следи, защото честите валежи, поливната вода, внасянето на торове оказват сериозно влияние върху него. В някои случаи това води до сериозни загуби.